//
you're reading...
Uncategorized

Siapakah Ahlul Bait dan Apa kewajiban Kita Terhadap Ahlul Bait

Siapakah Ahlul Bait


Sering menjadi pertanyaan, mengapa keturunan Sayyidatina Fatimah az Zahra disebut sebagai ahlul bait, padahal mereka keturunan dari puteri Rasulullah, bukan keturunan putera Rasulullah. Berikut ini adalah beberapa alasannya.

Sumber 1
Surat Al Ahzab:33: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” Ada sebuah hdis sahih riwayat Abu Said Al-Khudri, di mana Rasulullah s.a.w menegaskan “Ayat itu turun mengenai lima orang, Aku sendiri, Ali (bin Abu Thalib), Fatimah, Al-Hassan dan Al Hussein”

Sumber 2
Hadis al-Kisa’, dikemukakan oleh Imam at-Tarmizi, berasal dari Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Beliau menyatakan: “Ayat (Al Ahzab:33) turun di rumah tinggalku. Ketika itu di rumahku sedang berkumpul Ali, Fatimah, Al-Hassan dan Al-Hussein. Rasulullah SAW kemudian menyelimuti mereka dengan sehelai kain kisa (jenis pakaian yang sangat longgar) sambil berucap: “Mereka itulah ahlul baitku. Allah telah menghapuskan dosa (kotoran) dari mereka dan telah mensucikan mereka”” .

Sumber 3
Kesaksian Abul-Hamara yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih: “Selama 8 bulan berada di Mekah aku menyaksikan , tiap kali Rasulullah SAW keluar hendak menunaikan shalat di masjid, baginda selalu menghampiri Ali bin Abu Thalib di tempat kediamannya. Sambil berpegang pada pintunya baginda berucap: “Marilah shalat, sungguhlah Allah hendak menghapuskan kotoran dari kalian, hai Ahlul bait, dan Dia benar-bendar hendak mensucikan kalian”.

Jadi pengertian ahlul-bait Rasulullah SAW yang berarti Sayyidina Ali, Fatimah, Al Hassan dan Al Hussein telah disetujui dengan bulat oleh para ulama salaf dan khalaf.

Sumber 4
Kedudukan Sayyidina Ali, Fatimah, Al Hassan dan Al Hussein dan keturunannya sebagai ahlul bait diperkuat dengan ayat Al Quran tentang peristiwa ‘Mubahalah: Ali Imran:61: “Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la’nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”

Para ahli tafsir dan ahli hadis menjelaskan yang dimaksud dengan ‘anak anak kami’ ialah Hassan & Hussein, yang dimaksud dengan ‘para wanita kami’ ialah Sayyidatina Fatimah az Zahra, dan yang dimaksud dengan ‘diri-diri kami’ ialah Rasulullah SAW dan Sayyidina ‘Ali.

Kesimpulan ini berdasarkan hakikat bahwa ketika kejadian tersebut , yang dipanggil oleh Rasulullah SAW menghadirkan mubahalah dengan kaum Nasrani Najran adalah Sayyidina Ali, Fatimah az Zahra, Al Hassan dan Al Hussein


Kewajiban kaum Muslimin terhadap Ahlul bait

Berikut ini hak-hak ahlul bait , yang sepatutnya diperhatikan oleh kaum muslimin. Sebenarnya ada banyak sekali, namun saya ringkaskan agar lebih singkat namun tetap dapat melihat gambaran global.

Hak memperoleh harta ghanimah

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” [Al Anfaal:41]

Hak selawat
Salawat yang dibaca setiap tahiyyat akhir: “Ya Allah, limpahkan selawat untuk Muhammad dan keluarganya ….. ”
Rasulullah berpesan agar umat Islam mencintai ahlul bait
Imam Muslim meriwayatkan hadis Rasulullah SAW tentang Hassan : “Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia, dan cintailah siapa yang mencintainya”

Hadis diriwayatkan dari at-Tharabani : “Belum sempurna keimanan seorang hamba Allah sebelum kecintaannya kepadaku melebihi kecintaanya kepada diri sendiri; sebelum kecintaannya kepada keturunanku melebihi kecintaannya kepada keturunanya sendiri; sebelum kecintaannya kepada ahlul baitku melebihi kecintannya kepada keluarganya sendiri, dan sebelum kecintaannya kepada zatku melebihi kecintaannya kepada zatnya sendiri”

Ibnu ‘Abbas RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Cintailah Allah atas kenikmatan yang diberikanNya kepadamu sekalian dan cintailah aku dengan mencintai Allah dan cintailah ahlul baitku karena mencintaiku”

Ad Dailami meriwayatkan hadis dari Sayyidiina Ali yang menyebut sabda Rasulullah SAW: “Di antara kalian yang paling mantap berjalan di atas sirath ialah yang paling besar kecintaannya kepada ahlul baitku dan para sahabatku.”


Imam Mahdi pemimpin akhir zaman adalah ahlul bait

Hadis Imam At-Tarmidhi: “Dunia tidak akan berakhir sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya menyerupai namaku”

Umat Islam musti menghormati serta membantu ahlul bait
Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis: “Empat golongan yang akan memperolehi syafaatku pada hari Kiamat: orang yang menghormati keturunanku, orang yang memenuhi keperluan mereka, orang yang berusaha membantu urusan mereka pada saat diperlukan, dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lidahnya.”

At-Tharabani mengemukakan hadis dari Abdullah ibnu Umar RA yang mengatakan: “Allah SWT menetapkan 3 ‘hurumat’ (hal-hal yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar). Barangsiapa menjaga baik-baik 3 hurumat itu, Allah akan menjaga urusan agamanya dan keduniaannya. Dan barangsiapa tidak mengindahkannya, Allah tidak akan mengindahkan sesuatu baginya. Para sahabat bertanya, Apa 3 hurumat itu ya Rasulullah ? Baginda menjawab: hurumatul Islam, hurumatku dan hurumat kerabatku.”


Menjaga hubungan ahlul bait dan jangan membenci mereka

Abu Said Al Khudri RA berkata telah bersabda Rasulullah SAW “Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaaanNya, sesungguhnya seseorang tidak membenci kami, ahlul bait melainkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka” (HR Al Hakim)

Advertisements

About cahayarasul

ingin beriman dan taqwa

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: