//
archives

Archive for

download ebook: 100 Pesan Nabi Untuk Wanita Salihah

download ebook : http://www.ziddu.com/download/14386767/100PesanNabiuntukWanitaSalihah.zip.html Advertisements

Sudah Saatnya Umat Islam Bersatu..!!!

Islam itu telah lama muncul di muka bumi ini sebagai rahmatanlilalamin… sajak pertama Islam datang hal itu membuat sebuah persaudaraan di antara kaum madina dan kaum arab mekah… persahabatan yang terjalin sangat baik… itu di sebabkan Oleh sistem islam yang sangat mengenal persaudaraan sesama muslim … Barangsiapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya,maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. … Continue reading

~..~ BERSEDEKAHLAH WAHAI PARA WANITA ~..~

Pernahkah Anda berdagang mendapat keuntungan sepuluh kali lipat? Alangkah bodohnya kita jika menolak mendapat keuntungan tujuh ratus kali lipat! Keshahihan transaksi itu Rasulullah saw. sendiri yang menjamin. “Barangsiapa yang menafkahkan hartanya untuk membantu peperangan di jalan Allah, maka akan dilipatgandakan pahalanya menjadi tujuh ratus,” begitu kata Rasulullah saw. (Tirmidzi, hadits nomor 1625) Karena itu tak … Continue reading

"Wanita pendidik"

Wanita Sebagai Pendidik 1. Tidak meremehkan hak Allah (kewajiban beribadah kepada-Nya). 2. Baik bacaan Al-Qurannya dan berusaha menghapalkannya. 3. Hapal dengan baik hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bisa membantunya dalam urusan agama. 4. Tidak menyia-nyiakan hak suaminya. 5. Tidak menyia-nyiakan hak anaknya. 6. Menghiasi diri dengan akhlak mulia. 7. Menghiasi diri dengan kesabaran. … Continue reading

Jilbabku Penutup Auratku

ilbab merupakan bagian dari syari’at yang penting untuk dilaksanakan oleh seorang muslimah. Ia bukanlah sekedar identitas atau menjadi hiasan semata dan juga bukan penghalang bagi seorang muslimah untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Menggunakan jilbab yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah wajib dilakukan oleh setiap muslimah, sama seperti ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa … Continue reading

UKHTI… BOLEHKAH KU MEMINTA FOTOMU?

Ukhti,… sebelum tiba ke dalam gerbang pernikahan biasanya engkau akan mengalami ihwal melihat calon pasanganmu. Baik si dia maupun engkau masing-masing ingin tahu lebih banyak tentang calon yang akan menjadi pendamping hidupnya. Dan…, memang itu tidak salah bahkan Islam menganjurkan agar calon suami ukhti melihat dirimu, karena agama kita ini adalah agama yang hanif yang … Continue reading

Jilbab Wanita Muslimah

Jilbab Wanita Muslimah Oleh: Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albany Penelitian kami terhadap ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah dan atsar-atsar Salaf dalam masalah yang penting ini, memberikan jawaban kepada kami bahwa jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka ia wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya, maka ia harus menggunakan … Continue reading

Beruntunglah dia muslimah

Selama wanita itu sangat mengenal Rabb-nya maka adalah dia sangat takut apabila melakukan suatu perbuatan Dosa atau Maksiat, dia bertobat kembali kepada Rabb-nya. Takut dari dosa yang mencelakakan, meninggalkan kelezatan hidupnya pada jalan menemui Rabb-nya, Allah Subhanahu Wata’ala meridhoinya, mengampuni dosanya, serta menutup aibnya, sesungguhnya Allah gembira dengan tobat hamba-Nya tatkala mereka kembali kepada-Nya. Dalam … Continue reading

Wanita Mulia Tidak Mengenal Kata-Kata Yang Tercela

Ditanyakan pada Ummul Mukminin Aisyah,”Siapakah wanita yg paling utma?”. Ia menjawab, “yaitu wanita yg tidak mengenal kata2 yg tercela dan tidak berfikir untuk menipu suami, serta hatiny kosong kecuali berhas untuk suaminy dan untuk tetap memelihara keluarganya” Seorang Arab mengabarkan tentang wanita yg sebaikny dijauhi, ketika berfikir untuk menikah Ia mengatakan: “Jangan menikahi 6 jenis … Continue reading

KETIKA CINTA TAK TERPAKU WAJAH…

…Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya . Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2] : 221) Kulitnya hitam. Wajahnya jelek. Usianya tua. Waktu pertama kali masuk ke rumah … Continue reading