//
archives

Aqidah

This category contains 14 posts

Sudah Saatnya Umat Islam Bersatu..!!!

Islam itu telah lama muncul di muka bumi ini sebagai rahmatanlilalamin… sajak pertama Islam datang hal itu membuat sebuah persaudaraan di antara kaum madina dan kaum arab mekah… persahabatan yang terjalin sangat baik… itu di sebabkan Oleh sistem islam yang sangat mengenal persaudaraan sesama muslim … Barangsiapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya,maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. … Continue reading

Tauhid: Pentingnya Akidah Dalam Kehidupan Seorang Insan

Akidah secara bahasa artinya ikatan. Sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama maka pengertian akidah adalah kandungan rukun iman, yaitu: Beriman dengan Allah Beriman dengan para malaikat Beriman dengan kitab-kitab-Nya Beriman dengan para Rasul-Nya Beriman dengan hari akhir Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk Sehingga akidah … Continue reading

HIDAYAH (Petunjuk)

Harta yang paling berharga dalam hidup manusia adalah hidayah. Dengan hidayah orang menjadi beriman. Orang yang beriman tandanya adalah berbuat baik. Berbuat baik menjadikan kehidupan menjadi indah, damai, tentram, dan bahagia. Kalau kita mencari kebahagiaan, carilah hidayah, jadilah orang yang beriman, dan berbuat baiklah, maka akan kita rasakan kebahagiaan itu. Sebagai contoh yang sederhana : … Continue reading

Aqidah Ahlussunah dalam Ilmu Ushuluddin

AQIDAH AHLUSSUNNAH DALAM ILMU USHULUDDIN A. Latar Belakang Sejarah Ahlussunah Kemunculan I’tiqad Ahlussunah merupakan jawaban terhadap gejolak yang tumbuh dari berbagai paham keagamaan, antara lain paham Mu’tazilah yang mendapat dukungan dari tiga khalifah Abbasiyah pada abad ke-3 H. yaitu al-Makmun bin Harun al-Rasyid (198-218 H/813-833 M). Al-Muktashim (218-227 H/833-842 M). dan Al-Watsiq (227-232 H/842-847 M). … Continue reading

Menelan Pahitnya Ujian dalam Beraqidah, untuk Kemuliaan Hidup yang Hakiki

Penulis : Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman Mubarak Semua orang tidak pernah menduga dan mengharapkan adanya gangguan dan rintangan yang menghalangi jalan hidupnya kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, dan ringan ataupun berat. Terlebih di saat dia ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, mengemban tugas di mana dia diciptakan untuk itu, berharap tidak ada yang akan … Continue reading

Tentang Takdir

Pemahaman kita tentang takdir seharusnya mendapatkan perhatian yang cukup. Pemahaman yang benar tentang hal ini akan membawa kita kepada penyikapan yang benar tentang amal. Sebagian orang memiliki faham yang ekstrim fatalis : meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia terjadi atas kehendak Allah. Makhluk, dalam hal ini manusia tidak memiliki pilihan untuk berbuat atau … Continue reading

Mari Bermadzhab, Agar Pemahaman Islam Tidak Tersesat

Pada sa’at ini semakin banyak orang yang merasa mereka lebih hebat dibandingkan ulama ulama dahulu. Mereka mencoba menebarkan slogan untuk tidak bermadzhab, tetapi mengambil hukum dari al-Qur`an dan Sunnah secara langsung. Slogan (semboyan = perkataan) berhukum al-Qur’an dan hadits benar tetapi memiliki tujuan yang salah, dan akan menghasilkan kesalahan yang besar. Adapun diantara dalil-dalil yang … Continue reading

Mengenal Aqidah Ahlussunah Wal Jama'ah

    Apa yang dimaksud dengan golongan Ahlussunnah wal jamaah ? Syekh Abu al-Fadl Abdus Syakur As-Senori dalam karyanya “Al-Kawakib al-Laama’ah fi Tahqiqi al-Musamma bi Ahli as-Sunnah wa al-Jamaah” menyebutkan definisi Ahlussunnah wal jamaah sebagai kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi SAW dan thoriqoh para sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik (fiqh) … Continue reading

MENOLAK TAKDIR ALLAH

Apabila engkau tidak mengakui bahwa segala peristiwa, baik yang menimpa dirimu atau orang lain di dunia ini atas kehendak Allah, maka berarti engkau telah melawan/menolak takdir, Misalnya, engkau tidak mengakui bahwa musibah yang menimpa dirimu atau keluargamu itu atas kehendak-Nya. Atau, keberhasilanmu dalam meraih sesuatu kau akui sebagai jerih payahmu semata tanpa menganggap campur tangan … Continue reading

TAKDIR DAN KUDRAT ALLAH SWT

“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzd) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Al-Hadid:22) Apa pun yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh manusia telah jelas hasilnya bagi Allah. Jadi apa ertinya usaha kita sebagai manusia? … Continue reading