//
archives

Ilmu Tajwid

This category contains 1 post

Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal ghilman

Pengarang kitab nadzham ini adalah Syaikh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al Jamzuriy yang dinisbatkan pada salah satu kampung di Mesir yang disebut Jamzur, dekat daerah Thanthaa. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1160-an. Beliau mengambil ilmu dari banyak guru. Beliau belajar ilmu tajwid dan qiroah  dengan Syaikh Nuruddin Al Mihiy. Diantara karangannya adalah … Continue reading